Sáng nay tôi vác cuốc ra đồng định làm cỏ luống rau thì gặp cô Lài trên tay cầm tờ giấy và cây bút bi chặn tôi lại năn...
Xem tiếp »