Xuân an vui năm mới phát tài
Trên quê hương nồng ấm tuyệt vời
Đoản khúc xuân ngày đầu năm mới
Xin chúc mừng tất cả mọi người
Chúc cho em môi thắm xinh tươi
Chúc cho anh sức khỏe yêu đời
Mọi gia đình tài lộc phơi phới
Cuộc sống no đầy mãi người ơi