Tại sao không được đeo kính của người khác ? Chúng ta biết rằng trạng thái chiết quang của mắt người rất phức tạp, nếu phân biệt chi tiết những…
Xem tiếp »