Nguyên nhân: Tự bẩm sinh đã bất túc, làm cho sự phát dục không tốt, dẫn tới bệnh ẩn tinh hoàn Hoặc về sau không điều chỉnh được, tinh khí…
Xem tiếp »