Sáng nay tôi vác cuốc ra đồng định làm cỏ luống rau thì gặp cô Lài trên tay cầm tờ giấy và cây bút bi chặn tôi lại năn nỉ:…
Xem tiếp »