Đại cương Chấn thương lồng ngực là loại tổn thương bao gồm cả chấn thương lồng ngực kín và vết thương ngực hở. về nguyên tắc, cả hai loại thương…
Xem tiếp »