Trước đây không lâu, Tổ chức Y tế thế giới đã phối hợp với khối cộng đồng châu Âu, nước Mỹ và tổ chức lao động quốc tế tổ chức…
Xem tiếp »